นายดาวิด เบลลิอาร์ รองนายกเทศมนตรีกรุงปารีส กล่าวเมื่อวันจันทร์ ซึ่งเป็นวันแรกที่เทศบัญญัติ ว่าด้วยการจำกัดความเร็วของยวดยานบนท้องถนน ให้ที่ไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีผลบังคับใช้ครอบคลุมทั้งกรุงปารีส ว่าเพื่อความปลอดภัยในการสัญจร การรักษาสิ่งแวดล้อม และการลดมลพิษทางเสียง ในเมืองหลวงของฝรั่งเศส

ขณะเดียวกัน เทศบาลกรุงปารีสหวังเป็นอย่างยิ่ง ว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยลดอุบัติเหตุได้เช่นกัน อย่างไรก็ดี เบลลิอาร์ยืนยันว่า นโยบายนี้ไม่ใช่ “การปลุกแนวคิดต่อต้านรถยนต์” เนื่องจากถนนบางสายในบางพื้นที่ยังมีการควบคุมความเร็วของยานพาหนะในระดับสูงกว่านั้น อาทิ ฌ็องเซลิเซ ยังคงระดับความเร็วของพาหนะไว้ที่สูงสุด 50 กิโลเมตร